Naší hlavní zásadou je

neškatulkovat

naše klienty do klasických diagnostických seskupení

/typu ADD, ADHD, Autismus,.../.

Sledujeme celou škálu příznaků a zajímá nás proč je náš klient produkuje a co vlastně nám svým chováním chce sdělit.

Zajímají nás totiž

primární příčiny

vzniklých mechanizmů.

A tím se odlišujeme od konkurence, která se zajímá jen o sekundární příznaky problémů.

Věříme, že se každý mozek dokáže učit.

A proto aplikujeme metodu Brainfeedback i na klienty v kómě, či s velkým traumatickým poškozením mozku s úžasnými výsledky.

Při aplikaci specifických tréninkových postupů a protokolů dosahujeme účinnosti tréninku 97-100%.

Naše neurologické poznatky spojujeme s psychologickými a biologickými aspekty a snažíme se na každého klienta pohlížet globálně. Co vlastně stojí za jeho problémem. Neurobiopsychologický pohled nejen na EEG nám dává možnost pracovat i na hlubších strukturách osobnosti a neurologickém obrazu.

Kurzy v metodách Brainfeedback (EEG Biofeedback) či CSO, nebo HRV pořádáme v Jihlavě (CZ), nebo v Prešově (SK). Kompletní seznam kurzů, workshopů a školení naleznete v v kalendáři.

Nejbližší akce:
Kurz BFB Home
- (nejspíše) v Jihlavě.

Diagnostika Brainfeedback

Již od roku 2007 zkoumáme možnost nasazení diagnostických tabulek do efektivního tréninku. Od roku 2008-2009 byl výzkum prováděn s laskavým svolením PhDr. Jiřího Tyla na jeho pracovišti EEG Biofeedback v Praze. Protože to byl i náš učitel metody Brainfeedback tak z naší strany byla snaha s ním posunout metodu o kousek dále. S ukončením praxe PhDr. Jiřího Tyla na EEG Biofeedback pracovišti v Praze je spojeno i ukončení výzkumu v Praze a dále výzkum pokračuje pouze na našich pracovištích v Jihlavě a v Prešově. Naše osobní konzultace s prof. Faberem probíhají od té doby mimo prostory EEG biofeedback Praha.

Ve výzkumu máme více jak 3.tis unikátních EEG záznamů (k 16.8.2016 - 3.825) na kterých spolu s prof. Faberem neustále kontrolujeme účinnost našich diagnosticko-terapeutických postupů.

Jídlo jako Terapie.

Na každého se snažíme nahlížet jako na kompletní bytost. Proto diagnostické postupy v našich ambulancích se neomezují jen na práci s přístroji. Víme že nedílnou součástí každého z nás je i strava.

A práve proto je náš nový projekt zaměřen na jídlo. Protože ze stravy čerpáme živiny důležité k životu je dobré se alespoň trochu zamyslet nad tím co vlastně jíme. Dnes se na každého z nás valí spousta informací ohledně bio stravy, všemožně důležitě vypadající nejrůznější diety, či výživové programy. S větší, menší či žádnou účinností. Vzhledem k tomu že každý jsme naprosto unikátní a každému chutná něco jiného tak nemůže existovat jediný stravovací směr. Jinými slovy řečeno co "Petra" posiluje to "Karla" pomalu ale jistě zabíjí.

Zkuste se na jídlo podívat jako na léky. Není přeci nic špatného když si, například po úrazu, vezmu jeden prášek proti bolesti 1x za 2 roky jen proto abych se dobře vyspal a odpočinul si. Když si ale prášek proti bolesti beru pravidelně, nebo snad preventivně, aby mě to nebolelo, tak to bude asi něco špatně. Proto se nepřejídejte a jídlo raději déle vychutnávejte.

Bylo by ideální kdyby každý měl k jídlu vztah. Opečovával by semínka, které je potřeba ve správný čas vysadit. Pečlivě se pak o ně staral jak vyklíčí a zapustí kořínky. S pohodou v srdci je sklidil, zpracoval a vytvořil z nich potravinu. Část ze semínek zachovat na další rok a část zpracovat do potravin. A tak pěkně v souladu s přírodními cykly dál a dál. Ruku na srdce, kdo má k dispozici kousek země a čas ji obdělávat ? Dnešní člověk je především pohodlný a co nekoupí instantní tak nejí.

Naše jídla a recepty se snaží respektovat možnosti limitované životem ve městě, protože přeci jen lidé na vesnici se, oproti "balkoňákům", stravují o kousek lépe. Zvláště ti, kteří ještě opečovávají svoji zahrádku a do stravy zařazují i plody své práce.

Snažíme se respektovat roky zažité zvyky a výměnou jedné či dvou surovin vyrobit energeticky výživnou stravu, která vypadá i chutná stejně jako konvenční potravina. Ovšem bez příměsí a dochucovadel která se stávají, při průchodu trávicím traktem, neurotoxickou směsí.

... jakou cestu si vyberete ?

zkuste náš další projekt Jídlo jako Terapie.

TherapyCamp.eu


Když dva dělají totéž, nikdy to neznamená totéž.

Unikátní terapeutické kempy pořádáme pravidelně již od roku 2009.

Jedná se o jedinečný projekt, který se zaměřuje na rozvoj řečových a kognitivních zručností klientů se semanticko-pragmatickými a kognitivními problémy.

Většinou v délce trvání 7-10 dnů.

Kempy jsou určené jak pro děti tak pro dospělé.

Na Kemp se vybírají vždy děti s podobným postihem či problémem

Každý klient absolvuje každý den min. 6 různých terapií (Kraniosakrální osteopatie, Polaritní terapie, Brainfeedback, Neurologopedie, Bazální stimulace, Orofaciální stimulace, Svalová aktivace, atp.)

Více informací o kempech je zde.

prof.MUDr. Josef Faber DrSc.

Několikrát měsíčně společnými silami popisujeme naše EEG záznamy Praze.
Občas nám však manželka profesora půjčí i na víkendovou přednášku do Jihlavy.

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

Mgr. Bibiana Naďová

Stojí za výzkumem BrainFeedbacku a šéfuje našemu týmu na Slovensku .
Většinou ji potkáte v Prešově.

Jarda Dobrovolný

Stojí za výzkumem HRV, MFT, Manuálních technik a také šéfuje našemu týmu v Čechách .
Většinou ho potkáte v Jihlavě.

Zabezpečená část webu.

Vstup pouze pro oprávněné terapeuty, kteří se dále vzdělávají v metodě Brainfeedback.